€32 εκ. χορηγήθηκαν από την κυβέρνηση σε μη δικαιούχους εν καιρώ πανδημίας

Παρασκευή, 9/6/2023 - 21:00
Μικρογραφία

Της Νάσιας Ιωάννου

32 εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν από την κυβέρνηση σε μη δικαιούχους, στο πλαίσιο σχεδίου στήριξης εταιρειών και αυτοεργοδοτουμένων εν καιρώ πανδημίας. Αυτό καταδεικνύει έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα, από τον προϋπολογισμό του σχεδίου, 200 εκατομμύρια ευρώ, δαπανήθηκαν τα 166 περίπου εκατομμύρια ευρώ, ανακτήθηκαν πίσω τα 10 εκατομμύρια ευρώ και μέσα από υπολογισμούς της ελεγκτικής υπηρεσίας διεφάνη πως ένα ποσό της τάξης των 32 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν σε 4.751 είτε φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις, δεν ήταν δικαιούχοι. 

Δηλαδή για κάθε 5 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν το 1 εκατομμύριο ευρώ δε θα έπρεπε να δοθεί. 

Μάριος Πετρίδης - Εκπρόσωπος Τύπου Ελεγκτικής Υπηρεσίας
"Εφόσον δεν πληρούσαν το κριτήριο μείωσης του κύκλου εργασιών τους, των εισπράξεων τους δηλαδή, των εσόδων τους, του 2020 σε σχέση με το 2019 τουλάχιστον κατά 35%. Αυτό κατ` εμάς και κατά την έφορο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων κρίνονται ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις και πρέπει να ανακτηθούν."

Τα ευρήματα δε σταματούν εδώ. Ποσό που αγγίζει τα 13,8 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε 154 επιχειρήσεις που δεν πληρούσαν επίσης τα κριτήρια.

Μάριος Πετρίδης - Εκπρόσωπος Τύπου Ελεγκτικής Υπηρεσίας

"Αρκετές από αυτές αφορούσαν εταιρίες διεθνώς δραστηριοτήτων." 

Προειδοποιήσεις Ε.Ε.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή επιτροπή, με δύο επιστολές της τον Φεβρουάριο του 2021 προς το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε όπως οι Κυπριακές αρχές επιβεβαιώσουν ότι δε θα καταβληθεί χορηγία προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το Σχέδιο.

Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Το Υπουργείο Οικονομικών, στην απαντητική του επιστολή ημερ. 22.2.2021, ανέφερε την ετοιμότητά του να προχωρήσει με την καταβολή των χορηγιών, παραλείποντας να αναφέρει ότι είχε ήδη προχωρήσει με καταβολή πληρωμών για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Για το γεγονός αυτό ενημέρωσε σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23.2.2021, κατόπιν διευκρινιστικής ερώτησης της. 

Μάριος Πετρίδης - Εκπρόσωπος Τύπου Ελεγκτικής Υπηρεσίας
"Μέχρι και την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8/3/21, ήρθε η έγκριση, είχε καταβληθεί συνολικά ποσό 99, 3 εκατομμύρια ευρώ."

Σύμφωνα με την ελεγκτική υπηρεσία, ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως λόγω των ιδιάζουσων και χωρίς προηγούμενο συνθηκών που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου, επέβαλαν την άμεση ενεργοποίηση του Σχεδίου.