«Επιστροφή στο Σχολείο»: €50-€80 σε 33,669 οικογένειες για κάθε παιδί 4-18 ετών

Τετάρτη, 7/9/2022 - 11:50
Μικρογραφία

Την παραχώρηση εφάπαξ χορηγίας «Επιστροφή στο Σχολείο» σε οικογένειες με τέκνα ηλικίας 4-18 ετών, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων και σύνθεσης νοικοκυριού, ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Αναστασίας Ανθούση.

  • Αφορά 33.669 οικογένειες και 54.318 μαθητές βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και σύνθεσης της οικογένειας
  • Δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η οικογένεια να λαμβάνει Επίδομα Τέκνου

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας ανέφερε πως η απόφαση εδράζεται στην ανάγκη υιοθέτησης μέτρων στήριξης, με στόχευση την ομάδες του πληθυσμού που έχουν υποστεί τις συνέπειες των πληθωριστικών πιέσεων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που έχουν στο επίκεντρο τη στήριξη των παιδιών και των καλώς νοούμενων συμφερόντων τους και είναι σε συνέχεια του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4ων ετών. «Σήμερα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη επιπρόσθετου μέτρου για παιδιά ηλικίας 4ων μέχρι 18 ετών με θέμα «Επιστροφή στο Σχολείο». Δικαιούχοι θα είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιδόματος Τέκνου. Η επιδότηση θα αφορά από €50 μέχρι €80 ανά τέκνο στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων και σύνθεσης της οικογένειας. Το ποσό αυτό θα είναι εφάπαξ και θα καταβληθεί εντός των επόμενων ημερών», επεσήμανε η κα Ανθούση.

Δικαιούχοι της εφάπαξ χορηγίας είναι στο σύνολο 33.669 οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου και 54.318 μαθητές. Η εφάπαξ χορηγία θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται από μέρους τους η υποβολή αίτησης, με τραπεζικό έμβασμα. Η χορηγία θα καταβληθεί μια φορά, όχι αργότερα από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, και το ποσό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συνολικών εισοδημάτων για τον καθορισμό του δικαιώματός του ή της εισοδηματικής κατηγορίας που εμπίπτει έκαστος δικαιούχος στο αντίστοιχο Επίδομα Τέκνου.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

δεδ