ΒΙΝΤΕΟ: Τι αλλάζει στο νόμο για εξωσωματικές και παρένθετη μητρότητα

Παρασκευή, 2/12/2022 - 14:19
Μικρογραφία

Το Υπουργείο Υγείας έχει καταθέσει νομοσχέδιο αναφορικά με την υποβοηθούμενη γονιμοποίηση στη Βουλή, για να ψηφιστεί σε νόμο. Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, η Λειτουργός Υπηρεσιών Υγείας Δέσπω Ολυμπίου εξηγεί τις αλλαγές που προνοεί το νέο νομοσχέδιο. 

Με το εν λόγω νομοσχέδιου, το Υπουργείο αποσκοπεί να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία που διέπει τα θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για αποτελεσματικότερη λειτουργία του συμβουλίου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 

Η κ. Ολυμπίου αναφέρει πως μία μονήρης γυναίκα η οποία θέλει να εφαρμόσει την παρένθετη μητρότητα, πρέπει σε πρωτο στάδιο, να εξασφαλίσει ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους και στη συνέχεια χρειάζειται να αποταθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

Επισημαίνει δε πως, με το νέο νομοσχέδιο, αφαιρείται η πρόνοια που η μονήρης γυναίκα χρειάζεται να εξεταστεί από ψυχολόγο, ώστε να εξασφαλίζει άδεια για να εφαρμόσει οποιαδήποτε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δηλαδή, μία μονήρης γυναίκα μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ιατρικώς υποβοηθούμενη μέθοδο χωρίς να χρειάζεται άδεια από το Συμβούλιο, εκτός από την παρένθετη. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, σε ζευγάρια. 

Δέσπω Ολυμπίου, Λειτουργός Υπηρεσιών Υγείας
Απαγορεύεται η δημοσίευση της ταυτότητας των δοτών ή του ζευγαριού που παρέχουν τους γαμέτες, ωστόσο προστίθεται η πρόνοια, η οποία θα δίνει δυνατότητα να γνωστοποιηθούν, όταν οι γαμέτες διεξάγονται στο εξωτερικό και το επιτρέπει η νομοθεσία των συγκεκριμένων χωρών.