Αυξήθηκαν οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών, κύρια πηγή προμήθειας η ΕΕ

Δευτέρα, 22/8/2022 - 14:30
Μικρογραφία

Αύξηση σημείωσαν οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών στην Κύπρο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο του 2022, με την Ευρωπαϊκή Ενωση να είναι η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο.

Σύμφωνα με τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 που εξέδωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 ήταν €4.468,9 εκ. σε σύγκριση με €3.294,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, σημειώνοντας αύξηση 35,7%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 ήταν €1.511,7 εκ. σε σύγκριση με €1.028,4 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 47,0%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.957,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 σε σύγκριση με €2.265,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Επισημαίνεται ότι η ΕΕ ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €2.780,4 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €381,2 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.307,3 εκ.      

Επίσης, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €424,2 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €162,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €925,1 εκ.      

Πηγή
ΚΥΠΕ