Αυτά είναι τα κίνητρα που δίνονται σε νέους για να ασχοληθούν με τη γεωργία

Τετάρτη, 30/11/2022 - 10:27
Μικρογραφία

Κίνητρα σε νέους αγρότες δίνονται το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ενδιαφέρον να είναι διπλάσιο από το αναμενόμενο. Ποιο το ύψος του κονδυλίου και ποια κίνητρα δίνονται; Για το θέμα αυτό μιλήσαμε με τον Λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας Μάριο Αδαμίδη.

Τι ύψος έχει το κονδύλι για προσέλκυση νέων αγροτών; Υπάρχει ενδιαφέρον για τον κλάδο μετά και από τα εξαγγελθέντα σχέδια;

Κατά την β' προκήρυξη του μέτρου 6.1 των νέων Γεωργών ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ ενώ το ενδιαφέρον με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν διπλάσιο με συνολικά 291 αιτήσεις. Το συγκεκριμένο μέτρο καλύπτει μόνο το κόστος του πριμ πρώτης εγκατάστασης ενώ ο κάθε νέος γεωργός μπορούσε να αιτηθεί και για τις επενδύσεις του μέσω του επενδυτικού μέτρου 4.1, το οποίο επίσης έχει διπλάσιο ενδιαφέρον απο τον προϋπολογισμό της Γ' προκήρυξης, .  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργοί, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Ποια τα κίνητρα σε νέους αγρότες;

Τα κίνητρα για τους νέους περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:

1. παραχώρηση πριμ πρώτης εγκατάστασης το οποίο αναλόγως του ύψους επένδυσης και υψομέτρου υλοποίησης της επένδυσης το ποσό ανέρχεται μεταξύ 20,000 και 50,000 ευρώ

2. διασφάλιση πόρων στα επενδυτικά μέτρα ώστε αυτά να καλύπτουν αιτήματα μόνο απο νέους γεωργούς

3. ενισχυμένα ποσοστά χρηματοδότησης των επενδύσεων των νέων γεωργών με πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 10% 

4. ενισχυμένη μοριοδότηση σε νέους κάτω των 40 ετών 

5.  ενισχυμένη μοριοδότηση σε νέους των ορεινών περιοχών και όσους ασχολούνται με τις βιολογικές καλλιέργειες, έχουν κατάρτιση και επενδύουν σε πράσινες επενδύσεις και σε νέες τεχνολογίες. 

6. ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση απο το Τμήμα Γεωργίας σε όσους νεοεισερχόμενους γεωργούς δεν έχουν βασική κατάρτιση στο τομέα δραστηριοποίησής τους. 

Μικρογραφία