Ανώτατο Δικαστήριο: «Παράνομη» η κράτηση 22χρονου αιτητή ασύλου

Δευτέρα, 21/11/2022 - 13:58
Μικρογραφία

Ως «παράνομη» έκρινε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο τη συνέχιση της κράτησης 22χρονου αιτητή ασύλου από τη Συρία, ο οποίος συνελήφθη τον Σεπτέμβριο 2021 μετά την άφιξή του στην Κύπρο, μετά που οι αρχές βρήκαν αναρτημένη σε προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του με όπλο και στρατιωτική περιβολή, με εμβλήματα τρομοκρατικών οργανώσεων.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «παραμερίζεται» πρωτόδικη απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του εφεσείοντος για habeas corpus, αφού οι αρχές δεν στοιχειοθέτησαν την κατ’ εξαίρεση για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης κράτησής του. Ο 22χρονος εισήλθε στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές μέσω των κατεχομένων τον Αύγουστο 2021 και ακολούθως υπέβαλε αίτημα διεθνούς προστασίας. «Λόγω μόνο της ιδιότητας του ως αιτητής δεν ήταν επιτρεπτή η κράτηση του», αναφέρει το Δικαστήριο, όμως, εκδόθηκε εναντίον του διάταγμα κράτησης, δυνάμει του Άρθρου 9ΣΤ(2)(ε) του Νόμου, που επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την κράτηση αιτητή «όταν απαιτείται για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης». Ο λόγος, όπως αναφέρεται, είχε σχέση με το γεγονός ότι η Αστυνομία διαπίστωσε πως ο εφεσείων είχε αναρτήσει στο προφίλ του στο facebook φωτογραφία κρατώντας αυτόματο όπλο και φέροντας στρατιωτική περιβολή, με εμβλήματα των τρομοκρατικών οργανώσεων ISIS και Jaysh al-Ahrar.

Ο εφεσείων, σύμφωνα με την απόφαση, προέβαλε ότι η κράτηση του κατέστη παράνομη, λόγω της μακράς διάρκειας της, με το πρωτόδικο δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημά του για habeas corpus τον περασμένο Ιούλιο, θεωρώντας ότι η συνέχιση της κράτησης του συνδέεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, τις οποίες ο ίδιος έχει εγείρει, στο πλαίσιο του αιτήματος του να τύχει διεθνούς προστασίας, και έκρινε ότι το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα των 10 μηνών (τότε), με δεδομένο ότι ο εφεσείων θα καλείτο σε συνέντευξη εντός των επομένων ημερών, δεν δικαιολογούσε παρέμβαση του δικαστηρίου για να αφεθεί ελεύθερος.

Αναφέρεται ότι ο εφεσείων προέβαλε ότι είχε αναρτήσει τη φωτογραφία στα 17 του «σε μια στιγμή ανωριμότητας», και ότι δεν έχει καμία σχέση με τρομοκρατία. Είπε ότι αγόρασε αυτό το όπλο όταν ήταν «ανήλικος και ανώριμος» και ότι αυτό γίνεται από πολλούς ανήλικους στη Συρία κατά τα τελευταία χρόνια όπου μαίνεται ο πόλεμος, αφού τα όπλα βρίσκονται σε πρώτη ζήτηση και εύκολο να αποκτηθούν, αναφέρεται στην απόφαση.

Αναφέρεται ακόμη, ότι ο εφεσείων παραμένει αιτητής διεθνούς προστασίας μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης επί της προσφυγής του στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας εναντίον της απόρριψης της αίτησης του από την Υπηρεσία Ασύλου για να του δοθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας. Η αίτησή του για πολιτικό άσυλο, απορρίφθηκε την 1.9.2022 λόγω της συμμετοχής του σε εξτρεμιστικές ένοπλες οργανώσεις.

Στην απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο, αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η κράτηση, πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και να διαρκεί για όσο διάστημα διαρκεί ο λόγος κράτησης που προβλέπεται στον σχετικό Νόμο.

«Είχε υποχρέωση η διοίκηση να είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει, 14 μήνες μετά, ότι ο εφεσείων παραμένει πρόσωπο η κράτηση του οποίου δικαιολογείται κατ’ εξαίρεση για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Δεν το έπραξε», αναφέρεται, με το Δικαστήριο να αποφαίνεται ότι, η συνέχιση της κράτησης του 22χρονου «έχει καταστεί παράνομη».

Σύμφωνα με την απόφαση, η πρωτόδικη απόφαση «παραμερίζεται», ενώ, εκδίδεται ένταλμα habeas corpus δια του οποίου διατάσσεται η άμεση απελευθέρωση του εφεσείοντα.

Το Δικαστήριο επιδίκασε έξοδα €3.200 υπέρ του εφεσείοντα, πλέον ΦΠΑ.