Κύπρος

Αναθεωρημένο σχέδιο επιχορήγησης για αγορά ποδηλάτου από την Κυβέρνηση

ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Αναθεωρημένο Σχέδιο Επιχορήγησης για αγορά ποδηλάτου για την περίοδο 2022 - 2023 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της διακήρυξης της Βιέννης που προωθεί την ποδηλασία στα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων περιλαμβάνεται συνολική πρόνοια  €200.000 για το έτος 2022. Παράλληλα στόχος του Υπουργείου για το έτος 2022 είναι τα 900 καινούργια μη ηλεκτρικά ποδήλατα και 25 ποδήλατα για ΑμεΑ.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και το Υπουργείο Οικονομικών, καθόρισαν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για στόχευση του σχεδίου σε πολίτες που έχουν χαμηλότερη οικονομική ευχέρεια για αγορά ποδηλάτου.

Με το παρόν αναθεωρημένο σχέδιο και για εξασφάλιση ευκαιρίας προς όλους τους εν δυνάμει με βάση τα κριτήρια του σχεδίου ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση, σε περίπτωση που υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πέραν του προκαθορισμένου αριθμού αιτήσεων, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία για σκοπούς διαφάνειας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας εφαρμογή σχεδιασμένη για διεκπεραίωση δίκαιης κλήρωσης, σε ζωντανή μετάδοση.

Οι κυριότερες διαφοροποιήσειςαφορούν την εφαρμογή των πιο κάτω κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων στους όρους του σχεδίου.

Δικαιούχοι για αγορά καινούργιου ποδηλάτου βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων:

i. Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

ii. Οι λήπτες του δημοσίου βοηθήματος που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

iii. Οι λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με το Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, όπως αυτό τροποποιείται η αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

iv. Οικογενειακές Μονάδες με εξαρτώμενα τέκνα όπως ορίζονται στην περί Παροχής  Επιδόματος Τέκνου Νομοθεσία του 2002(Ν.167 (I) /2002):

  1. οι οποίες έχουν ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και έχουν ετήσια ακαθάριστα μικτά εισοδήματα μέχρι 19.500€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.
  2. οι οποίες έχουν εξαρτώμενα δύο (2) τέκνα και έχουν ετήσια ακαθάριστα μικτά εισοδήματα μέχρι 39.000€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.
  3. οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τρία (3) ή περισσότερα τέκνα και έχουν ετήσια μικτά ακαθάριστα εισοδήματα μέχρι 49.000€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.

Για αγορά τύπου ποδηλάτου για ΑμεΑ δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας ή με προσκόμιση βεβαίωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Σημειώνεται ότι οι τύποι ποδήλατων για ΑμεΑ θα πρέπει να είναι ποδήλατα τα οποία να αμβλύνουν την οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία του ανάπηρου ατόμου (τρίκυκλα ποδήλατα, διπλό ποδήλατο-tandem, χειρήλατα, ποδήλατο μεταφοράς αμαξιδίου). Τυχόν τύποι ποδηλάτων ΑμεΑ που δεν περιγράφονται πιο πάνω θα χρειάζονται έγκριση από τον Κλάδο Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων την οποία πρέπει να προσκομίσει ο αιτητής πριν την λήξη περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Το ποσό επιδότησης αγοράς για ποδήλατα πόλης, δρόμου και ορεινής θα εξακολουθήσει να ανέρχεται στα €200 (συμπ. ΦΠΑ) ή την πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο νοουμένου ότι το κόστος αγοράς δεν θα υπερβαίνει τα €1.000 (σύμπ. ΦΠΑ). Για τους τύπους ποδήλατων για ΑμεΑ το ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στα €800 (συμπ. ΦΠΑ) ή την πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο, νοουμένου το κόστος αγοράς δεν θα υπερβαίνει τις €4.000 (συμπ. ΦΠΑ).

Οι αιτήσεις για αγορά ποδηλάτων θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν Κύπριοι υπήκοοι, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες Τρίτων χωρών, 18 ετών και άνω, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και τηρούν τα πιο πάνω κριτήρια.

Επιλέξιμα ποδήλατα ορίζονται τα ποδήλατα πόλης δρόμου (City-Road Bikes)  και ορεινής (Mountain Bikes), καθώς και τύποι ποδηλάτων για ΑμεΑ όπως περιγράφονται στο Σχέδιο, τα οποία πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 5 του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου του 2018 (Ν.19(Ι)/2018).

Σημειώνεται ότι, αιτητές οι οποίοι αξιοποίησαν το Σχέδιο Επιχορήγησης Ποδηλάτου για την περίοδο 2021 και έχουν λάβει επιχορήγηση θα αποκλείονται αυτόματα από το σύστημα αιτήσεων για το 2022 και 2023 ενώ η έναρξη της περιόδου υποβολή αίτησης θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το προσεχές διάστημα. 

Επόμενο άρθρο

ΣχετικέςΕιδήσεις

ΒΙΝΤΕΟ: Άρχισαν οι καθαρισμοί φρεατίων, ενημέρωσε κι εσύ μέσω του FixCyprus

Έπιασαν δουλειά τα συνεργεία των Δήμων ενόψει βροχών
29/09/2022 - 12:28

Τρυφωνίδης: Οδηγούν πολίτες στα κατεχόμενα, οι εστίες θα τελειώσουν το 2028

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ μιλά για το ζήτημα στέγασης που ταλανίζει τους φοιτητές στην Κύπρο
29/09/2022 - 10:32

Πιθανών δυο νέες αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος 2022

Πότε αναμένονται και τι ύψος θα έχουν
29/09/2022 - 09:07

Ενισχύει την τουρκική στρατιωτική παρουσία στα κατεχόμενα ο Ερντογάν

Ενοχλημένη η Άγκυρα από την απόφαση των ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο
29/09/2022 - 07:12

ΒΙΝΤΕΟ: Έλαβε την τέταρτη δόση ο Χατζηπαντέλα, καλεί το κοινό να εμβολιαστεί

Από αύριο στην μάχη ρίχνονται και τα επικαιροποιημένα εμβόλια της moderna
28/09/2022 - 23:10

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Τεράστια οικολογική καταστροφή αφήνει πίσω της η πυρκαγιά στο Φασούρι

«Κάποιοι ζητούσαν αστυνόμευση και καθημερινές περιπολίες στη περιοχή»

ΒΙΝΤΕΟ: Άρχισαν οι καθαρισμοί φρεατίων, ενημέρωσε κι εσύ μέσω του FixCyprus

Έπιασαν δουλειά τα συνεργεία των Δήμων ενόψει βροχών

Δεν γλυτώνουν οι οδηγοί: Πώς γίνεται η επιδότηση εξωδίκων από κάμερες τροχαίας

Έξι μήνες θα διαρκεί η διαδικασία ανεύρεσης του παραβάτη, αλλιώς... Δικαστήριο
Ελλάδα

Απαντά η Ελλάδα: «Δεν προβάλλουμε καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας»

"Θα υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της" αναφέρει η ανακοίνωση ΥΠΕΞ

Νέα παράνομη NAVTEX: Η Τουρκία βγάζει το ερευνητικό Yunus δυτικά της Λέσβου

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η ελληνογαλλική άσκηση «Λόγχη»

Μητσοτάκης: Δεκαπέντε κράτη-μέλη ζητούν πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου

"Η ενεργειακή κρίση προκαλεί πλέον αβάσταχτες πληθωριστικές πιέσεις", λένε στην επιστολή
Διεθνή

Ζελένσκι: Ζήτησε βοήθεια από τον Καναδά για άρση ναρκοπεδίων σε ουκρανικό έδαφος

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Καναδάς έχει τη σωστή τεχνολογία για να βοηθήσει

Ο Μπάιντεν έδωσε εντολή για παρακολούθηση οικονομικών και ενεργειακών εξελίξεων

Η αμερικανική οικονομία παραμένει "ανθεκτική απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις"

Nord Stream: Τέταρτη διαρροή εντόπισαν οι Σουηδοί στον αγωγό φυσικού αερίου

Περιπλέκεται η υπόθεση με τον αγωγό που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Γερμανία

tv news

«Ο Παράδεισος των κυριών» Ένα λαμπερό πολυκατάστημα, δύο συνέταιροι...

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 26 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

«Η Γη Της Ελιάς» Β’ κύκλος

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των τελευταίων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 29/09/2022 - 14:15ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ
Πέμ, 29/09/2022 - 15:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 29/09/2022 - 17:00DEAL
Πέμ, 29/09/2022 - 17:50ALPHA NEWS
Πέμ, 29/09/2022 - 19:00THE CHASE
Πέμ, 29/09/2022 - 20:00ALPHA NEWS
Πέμ, 29/09/2022 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Πέμ, 29/09/2022 - 22:15Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Παρ, 30/09/2022 - 00:45THE CHASE
Παρ, 30/09/2022 - 01:45LINE OF DUTY (TV SERIES)
Παρ, 30/09/2022 - 02:30ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ
Παρ, 30/09/2022 - 03:15ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑ
Παρ, 30/09/2022 - 04:45ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ