ΑΚΕΛ και Οικολόγοι, δεσμεύουν τις απολαβές συνεργατών του νέου Προέδρου

Κυριακή, 4/12/2022 - 07:47
Μικρογραφία

Γράφει ο Παναγιώτης Χατζηαποστόλου 
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα επιδιώκουν να στείλουν στη νέα Κυβέρνηση ΑΚΕΛ και Οικολόγοι, με τροπολογίες επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2023. Αν και το ΑΚΕΛ στηρίζει συγκεκεριμένο υποψήφιο, με τροπολογία που κατέθεσε με του Οικολόγους, επιδιώκει να θέσει ως όμηρό τη νέα κυβέρνηση, ώστε τα κονδύλια που απαιτούνται για την κάλυψη της μισθοδοσίας των συμβούλων και των συνεργατών του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών και των υφυπουργών του, για το 2023. Επί της ουσίας Οικολόγοι και ΑΚΕΛ ζητούν τη δέσμευση ενώ ποσού που αγγίζει το 1.2 εκατ. ευρώ που προορίζονται για τους συνεργάτες. Αυτό σημαίνει πως η όποια δαπάνη για το συγκεκριμένο θέμα απαιτηθεί θα πρέπει προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. Πρόκειται για τροπολογία η οποία είχε κατατεθεί και τα προηγούμενα χρόνια κατά της συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Να υπενθυμίζεται ότι κρατικός προϋπολογισμός θα τεθεί προς ψήφιση ενώπιον του σώματος την ερχόμενη Παρασκευη΄.

Οι συνεργάτες της κυβέρνησης  

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2023, κονδύλι ύψους €250.000, προορίζεται να καλύψει την αμοιβή των ειδικών συμβούλων – συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, του υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για την αμοιβή των συμβούλων – συνεργατών των 11 υπουργών και των πέντε υφυπουργών, ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2023 προβλέπει συνολικό κονδύλι ύψους €1.011.000. Ο κάθε υπουργός και υφυπουργός στον δικό του προϋπολογισμό έχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι για συμβούλους που δεν πρέπει να ξεπεράσει. Το εν λόγω κονδύλι δεν είναι το ίδιο για όλους. Όπως αναφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023, οι υπουργοί Άμυνας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Ενέργειας, Εργασίας, Εξωτερικών και Παιδείας, καθώς και οι υφυπουργοί Έρευνας, Τουρισμού, Ναυτιλίας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού θα έχουν στη διάθεσή τους κονδύλι ύψους €62.000 για την εργοδότηση συμβούλων. Οι υπουργοί Εσωτερικών και Μεταφορών θα έχουν στη διάθεσή τους κονδύλι ύψους €65.000. Το μεγαλύτερο κονδύλι για πρόσληψη συμβούλων θα έχει στη διάθεσή του, για το έτος 2023, ο υπουργός Οικονομικών και ανέρχεται στις €142.000 και το μικρότερο, ο υπουργός Υγείας, ύψους €60.000.

Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση το συμβόλαιο που υπογράφουν, οι σύμβουλοι – συνεργάτες των εκάστοτε Προέδρων της Δημοκρατίας, των υπουργών και των υφυπουργών θεωρούνται αυτοεργοδοτούμενοι. Συνεπώς, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι ίδιοι φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, καθώς και την εκ του νόμου αναγκαία συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ή οποιαδήποτε άλλη εκ του νόμου εκάστοτε αναγκαία συνεισφορά με την προσκόμιση φορολογικού τιμολογίου. Σημειώνεται ότι οι σύμβουλοι αποχωρούν με τη λήξη της θητείας των αξιωματούχων, εκτός εάν ο ίδιος ο αξιωματούχος αποφασίσει να διακόψει το συμβόλαιο του συμβούλου/συμβούλων του ενωρίτερα.