Κ. Κόμπος: Θέλουμε τη βοήθεια της ΕΕ και των ΗΕ για ουσιαστικό διάλογο