Ψήφισε ο Αρχιεπίσκοπος: "Όποιος και να βγεί να εγκύψει στα προβλήματα του τόπου"