Βία στα γήπεδα: Μόλις ένα εφαρμόσιμο μέτρο, πρώτα μέσω Βουλής τα υπόλοιπα