Μείωση στις αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας τον Απρίλιο